Archive for Kolovoz 2015

Anali Labudović

Sakrament svetog krštenja, 09.08.2015.g., Anali Labudović.                                                                           Roditelji djeteta: otac Danijel Labudović i majka Ankica Labudović, iz Jelaha.

Tomislav Topalović i Valentina Šimić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 08.kolovoza 2015.godine Tomislav Topalović i Valentina Šimić. SRETNO MLADENCI!