Luka Pešić i Georgijana Ene

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 13.kolovoza 2016.godine Luka Pešić i Georgijana Ene. SRETNO MLADENCI!