Juliana Pešić

Sakrament svetog krštenja, 13.08.2016.g., Juliana Pešić.                                                                           Roditelji djeteta: otac Luka Pešić i majka Georgiana Ene, iz Potočana.