Sara Križanović

Sakrament svetog krštenja, 16.08.2016.g., Sara Križanović.                                                                           Roditelji djeteta: otac Darijan Križanović i majka Nikolina Križanović, iz Cerovca.