UREĐENJE ŽUPNE CRKVE

Mladi uređuju župnu crkvu za Božić.