Ekonomsko vijeće

Dana, 11.05.2014.godine uručena su imenovanja članovima Župnog ekonomskog vijeća.