Josip Martinović

Sakrament svetog krštenja, 21.04.2014.g., Josip Martinović rođ.12.03.2014.god.                                 Roditelji djeteta: otac Darko Martinović i majka Anja Martinović, iz Jelaha.