Karla Martinović

Sakrament svetog krštenja, 18.05.2014.g., Karla Martinović.                                                          Roditelji djeteta: otac Dragan Martinović i majka Snjezana Martinović, iz Rosulja.