Ivan Mandić i Aleksandra Pranjić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 19.srpnja 2014.godine Ivan Mandić i Aleksandra Pranjić. SRETNO MLADENCI!