Igor Dadić i Ivana Topalović

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 27.rujna 2014.godine Igor Dadić iz Kraševa i Ivana Topalović iz Jelaha. SRETNO MLADENCI!