Archive for Vjenčani

Ivan Duvnjak i Ana Katić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 10.lipnja 2017.godine Ivan Duvnjak i Ana Katić. SRETNO MLADENCI!

Antonijo Pešić i Matija Suvala

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 20.kolovoza 2016.godine Antonijo Pešić i Matija Suvala. SRETNO MLADENCI!

Darijan Križanović i Nikolina Martinović

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 16.kolovoza 2016.godine Darijan Križanović i Nikolina Martinović. SRETNO MLADENCI!

Luka Pešić i Georgijana Ene

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 13.kolovoza 2016.godine Luka Pešić i Georgijana Ene. SRETNO MLADENCI!

Niko Križanović i Blaženka Jurišić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 04.svibnja 2016.godine Niko Križanović i Blaženka Jurišić. SRETNO MLADENCI!

Dario Marelja i Katarina Bratić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 15.kolovoza 2015.godine Dario Marelja i Katarina Bratić. SRETNO MLADENCI!

Tomislav Topalović i Valentina Šimić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 08.kolovoza 2015.godine Tomislav Topalović i Valentina Šimić. SRETNO MLADENCI!

Igor Dadić i Ivana Topalović

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 27.rujna 2014.godine Igor Dadić iz Kraševa i Ivana Topalović iz Jelaha. SRETNO MLADENCI!

Ivan Mandić i Aleksandra Pranjić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 19.srpnja 2014.godine Ivan Mandić i Aleksandra Pranjić. SRETNO MLADENCI!