Archive for Vjenčani

Marinko Katava i Jozefina Glavaš

Crkveni brak u župnoj Crkvi sv.Ivana Krstitelja – Jelah sklopili su 01.08.2021. MARINKO KATAVA iz župe sv.Ilije Proroka – Novi Šeher i JOZEFINA GLAVAŠ iz župe sv.Ivana Krstitelja – Jelah.

SRETNO MLADENCI!

Anto Petrović i Monika Krištić

Crkveni brak u župnoj Crkvi sv.Ivana Krstitelja – Jelah sklopili su 31.07.2021. – ANTO PETROVIĆ iz župe sv.Ante Padovanskog – Sivša i MONIKA KRIŠTIĆ iz župe sv.Ivana Krstitelja – Jelah;

SRETNO MLADENCI!

Ivan Duvnjak i Ana Katić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 10.lipnja 2017.godine Ivan Duvnjak i Ana Katić. SRETNO MLADENCI!

Antonijo Pešić i Matija Suvala

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 20.kolovoza 2016.godine Antonijo Pešić i Matija Suvala. SRETNO MLADENCI!

Darijan Križanović i Nikolina Martinović

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 16.kolovoza 2016.godine Darijan Križanović i Nikolina Martinović. SRETNO MLADENCI!

Luka Pešić i Georgijana Ene

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 13.kolovoza 2016.godine Luka Pešić i Georgijana Ene. SRETNO MLADENCI!

Niko Križanović i Blaženka Jurišić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 04.svibnja 2016.godine Niko Križanović i Blaženka Jurišić. SRETNO MLADENCI!

Dario Marelja i Katarina Bratić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 15.kolovoza 2015.godine Dario Marelja i Katarina Bratić. SRETNO MLADENCI!

Tomislav Topalović i Valentina Šimić

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 08.kolovoza 2015.godine Tomislav Topalović i Valentina Šimić. SRETNO MLADENCI!

Igor Dadić i Ivana Topalović

Crkveni brak u crkvi sv.Ivana Krstitelja sklopili su 27.rujna 2014.godine Igor Dadić iz Kraševa i Ivana Topalović iz Jelaha. SRETNO MLADENCI!