Archive for veljača 2014

Tešanj, crkva sv.Petra i Pavla

Crkva u Tešnju sv. Petra i Pavla

PETRA LOZIĆ

PETRA LOZIĆ kći Stipice Lozića i Anite rođ. Kaurin, rođena 23. 11. 2013. godine u Jelahu, krštena u crkvi SVETOG IVANA KRSTITELJA u Jelahu 05. 01. 2014. godine. Živi u Jelahu. Kuma Iva Ivić.

ČESTITAMO!