Raspored misa za patron filijalne crkve sv.Petra i Pavla

Nedjelja, 29.06.2014.godine

-Sveta Misa u 09:00 u Jelahu.

-Pučka Misa u 11:00 u Tešnju.

Nakon Sv.Mise druženje.