Župni ured

Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo
Rkt Župni ured sv.Ivana Krstitelja
BiH 74264 Jelah
Tel./fax: ++387 (0) 32 941873