Groblja i kapele

Na terenu Župe Jelah ima 7 kapelica; tri grobljanske: u Jelahu, Rosuljama i Dobropolju, i četiri seoske: u Cerovcu, Vukovu i dvije u Potočanima.

Jelah

 

 

Potočani

 

 

Rosulje

 

 

Vukovo

 

 

Dobropolje

 

 

Cerovac