Povijest župe

Jelah, župa sv. Ivana Krstitelja (Vrhbosanska nadbiskupija, Usorski dekanat, općina Tešanj)

U Tešnju je postojala crkva sv. Jurja i franjevački samostan. Papa Pio II. podijelio je 25. ožujka 1462. godine oproste vjernicima koji, u određene dane, posjete “ecclesiam S. Georgii in Thesagi, ordinis S. Francisci”. Sagradio ju je Radivoj Kristić, Osmanlije su grad zauzeli prije 1489. godine.U izvješću iz 1650. godine (o pohodu Bosni između 1645. i 1650. godine) poslanom Svetom zboru za širenje vjere u Rim, biskup fra Marijan Maravić navodi da grad Tešanj (Tescag) ima 300 turskih kuća i 3 džamije.Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Sivša između ostalih mjesta navode se i mjesta: Tešanj (grad) i Vukovo, s ukupno 18 katoličkih kuća i 106 katolika, a od toga je bilo 59 odraslih osoba i 47 djece.

Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog br. 2084/75. od 16. prosinca 1975. godine, utemeljena je župa Jelah. Do tada je Jelah bio samostalna kapelanija župe Žabljak. Novoj župi pripojeno je 25 domaćinstava iz zaseoka Netača, župa Sivša.

Gradnja crkve sa zvonikom počela je 1969.god., a kamen temeljac blagoslovljen je tek 6. listopada 1972. godine. Tada je crkva posvećena.

U Tešnju se nalazi područna crkva sv.Petra i Pavla, sagrađena 1898. godine, a temeljito je obnovljena između 1998. i 2002. godine. Vodi se u registru spomenika na teritoriji općine Tešanj i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine.

U župi Jelah od 28. srpnja 1980.godine djeluju časne sestre Kćeri Božje ljubavi.

Župom upravlja dijacezanski svećenik, a čine je naselja: Bukva, Cerovac, Donja Netača, Jelah, Jelah Polje, Jevadžije, Krndija, Raduša, Rosulje, Tešanj, Tugovići i Vukovo.

Od 1906. do 1944. godine na području Tešnja djelovalo je povjerenstvo, a zatim podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Djelovanje podružnice HKD-a Napredak obnovljeno je 1991. godine.

ŽUPNICI Župe Jelah:

–od osnutka Župe Jelah do listopada 1978.godine župnik je bio vlč.Ivan Bošnjak;

–od listopada 1978.godine do svibnja 1979.godine župnik je bio vlč.Josip Šušak;

–od svibnja 1979.godine do 30.5.1988.godine župnik je bio vlč.Jure Gavranić;

–od svibnja 1988.godine do 20.8.1991.godine župnik je bio vlč.Simo Janjić;

–od kolovoza 1991.godine do 16.55.2013.godine ponovno je župnik vlč.Ivan Bošnjak;

–od 16.5.2013.godine do 20.7.2023.godine župnik je bio vlč.Ilija Marinović.

—od 20.7.2023.godine župnik je vlč.Anto Dominković