Archive for kolovoz 2014

Mario Katić

Sakrament svetog krštenja, 10.08.2014.g., Mario Katić.                                                                           Roditelji djeteta: otac Dalibor Katić i majka Janja Katić, iz Netače (Omanjska).